Sra. Ibáñez Suárez, Cristina

Núm. col·legiat: 22943 (COPC)

Cristina

Currículum

Llicenciada en Psicologia - Formadora i consultora internacional.

Especialitzada en els Trastorns del neurodesenvolupament i atenció precoç, especialment trastorns de la comunicació, autisme, diversitat funcional i/o síndromes genètiques.

Coneixements i gran experiència professional com a psicòloga sanitària infantojuvenil en l'àmbit escolar i clínic.

Realitzant diagnòstics, intervencions específiques i el seguiment d'aquestes des de l'abordatge cognitiu-conductual en els Trastorns del Neurodesenvolupament, Trastorns de l'Estat d'Ànim i Trastorns d'Ansietat, a nens i adolescents amb necessitats educatives específiques.

En els últims anys dedicada, i amb una profunda experiència, a la formació acadèmica i a la intervenció internacional mitjançant la implementació de PECS com SAAC (sistemes de comunicació augmentatiu/alternatiu) a diferents països.

Així mateix amb la funció de consultora i supervisora, ajudant a les famílies, centres específics i escoles a incorporar estratègies funcionals en l'entorn natural, amb l'objectiu de potenciar i millorar les habilitats socials, acadèmiques, d'autonomia, joc i comunicació mitjançant intervencions basades en la ciència del comportament, l'anàlisi aplicada de la conducta (ABA) i l'Enfocament Pyramid de l'Educació.

Vivint a Itàlia durant 2 anys.

Especialitats

Centres i mútues

No visita per cap mútua en cap dels seus centres