Sra. Oduber Martorell, Sara

Núm. col·legiat: 17900 (COFB)

Sara

Currículum

NUTRICIÓ HOSPITALÀRIA I ONCOLÒGICA

Sara Oduber i Martorell és Graduada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona i Graduada en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat Ramón Llull. Es va formar a la Unitat de Nutrició del Hospital de 3r Nivell Azienda Ospedaliera di Padova, va formar part de grups d’investigació de projectes del departament de Nutrició i Bromatologia de la UB conjuntament amb l’equip d’endocrinologia de l’Hospital Clínic de Barcelona. Tanmateix, s’ha format en l’àmbit de la farmàcia hospitalària i assistencial entre d’altres, a Hospital de Palamós. Actualment, cursa el màster en Nutrició Clínica en Medicina de la CEU i amplia la seva formació amb el grau en Psicologia per la UOC.

Actualment compagina la seva tasca com a dietista-nutricionista en centres mèdics a Barcelona amb l’atenció en consulta privada a Girona.

D’altra banda, és membre de la Societat Europea de Nutrició Parenteral i Enteral (ESPEN), del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) i del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB).

Especialitats

Centres i mútues

No visita per cap mútua en cap dels seus centres