Tancament hèrnia de Hiatus per endoscòpia

L'hèrnia d'hiatus és una afecció per la qual una part de l'estómac sobresurt dins del tòrax, la qual cosa provoca que l'àcid de l'estómac pugui arribar a l'esòfag, provocant la sensació de cremor típica del reflux. La tècnica SRS permet el tancament de l'hèrnia d'hiatus a través d'endoscòpia amb l'objectiu de reduir el reflux.

L'especialista col·loca una barrera antireflux a través d'unes grapes especials, creant unes sutures entre l'estómac i l'esòfag que redueix l'hèrnia d'hiatus i restaura l'anatomia.

La prova es fa amb sedació profunda, i sempre sota control d'un anestesista. Té una durada aproximada d'una hora. Aquest acte es fa a través de la boca per endoscòpia, sense que hi hagi incisions ni cicatrius, per la qual cosa la recuperació és immediata i poc dolorosa.

El 80% dels pacients tractats abandonen el tractament farmacològic i milloren substancialment la seva qualitat de vida.

Especialitats relacionades