Teràpia ocupacional

La Teràpia ocupacional és la professió sociosanitari que avalua la capacitat de la persona per exercir les activitats de la vida quotidiana i intervé quan aquesta capacitat està en risc o danyada per qualsevol causa. La terapeuta ocupacional utilitza determinades activitats amb finalitats terapèutiques. I es serveix de l’entorn per ajudar la persona a adquirir el coneixement, les destreses i les actituds necessàries per desenvolupar les tasques quotidianes requerides i aconseguir el màxim d’autonomia i integració.