Unitat d'atenció precoç al nadó prematur

Una atenció precoç personalitzada en aquesta edat, es centra en l’entorn de l’infant, en les seves característiques individuals així com en la plasticitat neuronal.

El nadó prematur (nascut abans de les 37 setmanes de gestació) presenta un repte per als professionals i per a les famílies. Segons els estudis científics, els nadons prematurs presenten un alt risc de desenvolupar diferents dificultats,  retards, problemes i alteracions del neurodesenvolupament, així com dificultats de llenguatge, de comportament, motrius, sensorials i d’aprenentatge.

Per altra banda,  les famílies que tenen cura d'un nadó prematur poden patir uns nivells d’estrès molt alt i, tot sovint, desencadenar episodis d’ansietat i depressió. Aquest conjunt de factors psicològics i socials influencien en la resposta i en la qualitat de les interaccions amb el seu filla o la seva filla i és probable que tingui conseqüències en l’evolució del nadó.

Una atenció precoç personalitzada en aquesta edat se centra en l’entorn de l’infant, en les seves característiques individuals així com en la plasticitat neuronal. Potenciant al màxim les habilitats naturals de les mares i els pares s’intentarà afavorir el desenvolupament integral de l’infant.

Després d’una valoració inicial (tant de la família com del nen/a) es planteja un pla d’intervenció personal amb objectius formatius i terapèutics. La família seguirà un pla de “creixement familiar”, on aprendran com afavorir progressivament l’adquisició de les fites del desenvolupament, proporcionant oportunitats d’aprenentatge en les activitats de la vida diària. 

 

Per tant les tres àrees d’intervenció són:

  • Suport psicològic i social per a la família (individual i en grups de suport)
  • Formació sobre desenvolupament infantil i feedback sobre l’estil de criança.

Intervenció terapèutica per al nen/a (fisioteràpia infantil/intervenció psicoeducativa)

Articles relacionats