Unitat d'Oncologia Girona

Metges experts en diagnòstic, prevenció i tractaments de càncer.

El Grup Clínica Bofill ha creat una Unitat d’Oncologia a Girona juntament amb de l’Institute of Oncology - IOB, antic Institut Oncològic Baselga, un centre internacional de referència en tractaments de tot tipus de càncer.

L’objectiu principal de la unitat és reforçar aquesta àrea terapèutica a la regió de Girona. 

La Clínica Bofill compta amb els professionals de l’IOB,  per proporcionar als pacients una atenció sanitària integral, oferint els últims avanços científics, tecnològics i terapèutics, incrementant així les possibilitats de curació dels nostres pacients i intentant disminuir els efectes secundaris dels tractaments oncològics.

L’Institute of Oncology (IOB) va ser fundat pel Dr. José Baselga, president de la American Association for Cancer Research AACR (2015-16) i Physician-in-Chief Medical Officer at the Memorila Sloan Kettering Cancer (2012-2018); i el Dr. Josep Tabernero, actual director Mèdic de l’IOB,  president de la Societat Europea de Medicina Oncològica (ESMO), i director de la Unitat de càncer gastrointestinal.

Equip Multidisciplinari

El Dr. Rafael Fuentes, oncòleg a la Clínica Bofill, lidera la Unitat d’Oncologia Girona. La unitat proporciona als pacients assistència per al diagnòstic, prevenció i tractament del càncer actuant de forma coordinada amb un equip multidisciplinari. Es treballa a través d’una única història clínica, per donar resposta amb una visió integral de la malaltia, oferint serveis tant en consulta externa, tractaments oncològics, cirurgia oncològica, consell genètic o assajos clínics. A més, com a serveis complementaris s'ofereix suport emocional, social i psicològic als pacients i els seus familiars.

Tractaments personalitats i de proximitat

El nostre equip coneix l'impacte que genera un diagnòstic de càncer, i està preparat per donar resposta a la majoria dels seus dubtes, analitzar el seu cas de forma personalitzada i treballar coordinats amb l'especialista més adient al seu cas, sigui a Girona o Barcelona.

Serveis:

  • Cirurgia oncològica
  • Tractaments oncològics: quimioteràpia, immunoteràpia, teràpia dirigida i hormonoteràpia
  • Radioteràpia
  • Consell genètic
  • Assajos clínics