Unitat de neurorehabilitació: ENDAVANT

Unitat de neurorehabilitació. El nostre equip de professionals i la nostra xarxa de serveis especialitzats t’ajudarà a superar els obstacles i a fer front a les necessitats generades per la lesió neurològica que pateixes.

Què és la neurorehabilitació?

És un procés clínic complex dirigit a restituir, minimitzar i/o compensar les alteracions funcionals aparegudes en la persona com a conseqüència d’una lesió sobrevinguda o degenerativa del sistema nerviós.


Quan apareix una discapacitat, com la que en resulta d’una lesió medul·lar o d’un dany cerebral sever, es veuen alterades algunes capacitats, l’estil de vida i els projectes de qui la pateix, alhora que també s’afecta profundament el seu àmbit familiar.
Com a resposta a aquesta situació sobrevinguda, cal establir l’aprenentatge d’una “nova manera de viure”, tant en la seva dimensió física, com psíquica i social.
En aquest context, la neurorehabilitació també pretén influir positivament en les aptituds i les actituds de la persona amb discapacitat i del seu entorn afectiu; en les aptituds, per aconseguir en cada cas el major grau d’autonomia personal possible, i en les actituds, per procurar restablir l’autoestima i una disposició emocional constructiva capaç d’adaptar-se a la nova situació i potenciar els recursos personals, per tal d’assolir una reinserció social activa i satisfactòria.

Caminem endavant. T’acompanyem en la teva recuperació!

En el camí de la teva rehabilitació,
volem acompanyar-te, guiar-te
i donar-te suport.

Demana hora al 972 22 11 04 o 650 72 60 10


A qui ens dirigim?

 • A persones afectades per un dany cerebral adquirit, una lesió medul·lar o alguna malaltia d’origen neurològic.
 • A persones que es troben en qualsevol fase de la malaltia: aguda, subaguda o crònica, o bé, han sobreviscut a un accident i necessiten refer la seva vida.
 • A familiars, cuidadors i amics, doncs aquestes malalties també afecten a l’entorn més proper del pacient. L’orientació, l’assessorament i l’acompanyament són bàsics com a guia d’ajuda per continuar endavant.

Malalties neurològiques:

> Lesió medul·lar
> Traumatisme cranioencefàlic (TCE)
> Accident cerebrovascular (ictus)
> Paràlisi cerebral infantil
> Esclerosi múltiple
> Malaltia de Parkinson
> Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA)
> Deteriorament cognitiu
> Síndrome Postpòli


Especialitats

Teràpia ocupacional
És una especialitat sociosanitària que avalua la capacitat de la persona per exercir les activitats de la vida quotidiana i, si aquesta capacitat està en risc, intervé per aconseguir el màxim d’autonomia i integració.

Teràpia aquàtica
Branca especialitzada de la fisioteràpia que treballa aprofitant totes les propietats mecàniques de l’aigua utilitzant el medi com a suport, per tal d’optimitzar tots els rangs de moviment, millorar l’elasticitat del teixit i la circulació, millorar la coordinació i l’equilibri i adquirir nous hàbits d’exercicis físic adaptat a les possibilitats de cada persona per restablir un bon estat de salut.

Medicina física i rehabilitadora
És una especialitat mèdica que tracta un ampli ventall de problemes tant neurològics com físics. Atén pacients de tots els grups d’edat, des del nounat fins a l’ancià i tracta problemes que afecten la major part de sistemes del cos. Centra l’atenció en la restauració de la funció.

Logopèdia
És l’especialitat que s’encarrega de prevenir, avaluar, diagnosticar i tractar els trastorns de la comunicació (problemes de veu, de parla, de llenguatge oral i/o escrit, de l’ús del llenguatge) i de la deglució, causats per una malaltia neurològica, neurodegenerativa o dany cerebral adquirit.
La intervenció logopèdica té com a objectiu millorar les funcions alterades Serveis i ajudar en l’adquisició de noves habilitats compensatòries. El paper de la família i/o cuidador del pacient és molt important en el procés
de recuperació, per això se’ls fa partícips en el tractament garantint la integració de la teràpia en la vida diària i el correcte seguiment de les pautes per al domicili.


Psicoteràpia
Ajudar a resituar la vida i les ganes de viure, aprofitant el potencial i les millors aptituds de cadascú.


Neuropsicologia
És l’especialitat de la psicologia que estudia la relació entre el cervell i la conducta. S’encarrega de valorar i tractar les afectacions en els processos cognitius (com ara la memòria o l’atenció) i en la conducta provocades per lesions cerebrals adquirides o malalties neurològiques (degeneratives o no). El tractament es fa mitjançant la rehabilitació cognitiva i consisteix fonamentalment a restituir o compensar les alteracions detectades per tal de reduir el seu
impacte en la funcionalitat de la vida diària i la qualitat de vida de les persones afectades.


Neurologia
És l’especialitat mèdica que, conjuntament amb la neurocirurgia, s’ocupa de les malalties del sistema nerviós, tant central com perifèric.


Serveis que oferim:

 • Serveis ambulatoris, domiciliaris i comunitaris.
 • Avaluació/valoració, tractament i coordinació amb altres serveis professionals.
 • Tractament individual i en petit grup.
 • Programa d’atenció a les famílies.
 • Teràpia aquàtica.
 • Telerehabilitació.
 • Assessorament i entrenament sobre productes de suport.
 • Assessorament sobre l’adaptació de l’habitatge, el lloc de treball i el cotxe.
 • Gestió de recursos comunitaris.

Si ho necessites, els professionals ens desplacem al teu domicili per fer els tractaments i per assessorar-vos i orientar-vos en les cures de la persona afectada. Potenciem així la seguretat i la coordinació amb la família per tal de garantir el benestar del malalt i de qui la cuida.