Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment -UTM

UTM

La Unitat de Parkinson i de trastorns del moviment és una unitat especialitzada que es dedica a valorar, diagnosticar i tractar malalties neurològiques que implica la presència d'algun trastorn del moviment o moviments anormals.

Que són els trastorns del moviment?

Són condicions neurològiques que afecten a la velocitat, l'agilitat, la qualitat i la facilitat del moviment. Poden manifestar-se tant en forma d'excés involuntari del moviment o de defecte o absència del moviment voluntari, i trastorns de la marxa.

Malalties:

  • Malaltia de Parkinson i altres parkinsonismes.
  • Demències associades amb la Malaltia de Parkinson i altres parkinsonismes
  • Distoníes idiopàtiques i secundàries.
  • Malaltia de Huntington/corea
  • Tremolor Essencial.
  • Espasmes hemifacials.
  • Síndrome de cames inquietes.

Metodologia

S'ofereix un seguiment i tractament integral i multidisciplinari. L'equip principal ho componen les neuròlogues i una infermera especialitzada, ampliant el seu equip d'especialistes en fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia, neuropsicologia i educació social. Aquests especialistes visitaran segons les pautes i indicacions de l'equip principal. Es mantindrà una estreta col•laboració amb l'equip de NEUPSI i ENDAVANT

DEMANA HORA

Informació i visites al 972 221 104

CLÍNICA BOFILL MIGDIA
C. Migdia, 130-132
17003 Girona

Articles relacionats