Unitat de Patologia Mamària de la Clínica Bofill -UPM-

Diagnòstic, tractament i seguiment de persones afectades de patologia benigna de la mama i, en especial, el càncer de mama.

La Unitat de Patologia Mamària té com a objectius el diagnòstic, tractament i seguiment de persones afectades de patologia benigna de la mama i, en especial, el càncer de mama.

CONTACTA:

Informació i visites al:

Betty  Tel. 674 501 493

La nostra finalitat és proporcionar una assistència de qualitat als pacients amb patologia de mama, des del diagnòstic i tractament fins a les tasques de prevenció, valoració de risc i suport psicològic.


EQUIP MULTIDISCIPLINARI

La UPM està formada per un equip de professionals amb formació especialitzada en patologia mamària que es dedica a atendre les persones afectades per aquesta patologia.
Els professionals de l'equip treballen conjuntament per establir un diagnòstic ràpid i complet, i oferir un tractament personalitzat.

L’equip està integrat per especialistes dels següents Serveis:

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE

L'equip de tècnics i metges radiòlegs tenen anys d'experiència en el diagnòstic de patologies mamàries. Comptem amb les tecnologies més avançades del moment per realitzar un diagnòstic correcte i l'estudi complet de la malaltia, des de mamografia digital i ecografia mamària Doppler, ressonància magnètica nuclear i tomografia computeritzada.

En cas de les lesions sospitoses de malignitat, es realitza una biòpsia amb l'agulla gruixuda (BAG) en el mateix moment.

Medicina nuclear: realitzem la tècnica de gangli sentinella i PET, entre altres.

CIRURGIA GENERAL I GINECOLOGIA

El nostre equip de ginecòlegs i cirurgians especialitzats en Patologia Mamària avaluaran el cas de cada pacient fins a completar el diagnòstic i personalitzar el tractament quirúrgic.

En cas de necessitar tractament quirúrgic, al nostre centre, es realitza cirurgia conservadora de la mama i aixella, cirurgia oncoplàstica, mastectomia radical (quan està indicada) i tècniques de reconstrucció immediata, sempre en funció de cada cas.

Per les pacients amb indicació de mastectomia profilàctica es du a terme la mastectomia conservadora de pell i complexa d'arèola-mugró.

CIRURGIA PLÀSTICA, REPARADORA I ESTÈTICA

En els casos que està indicat la reconstrucció de la mama, l'equip de cirurgia plàstica i reparadora treballa conjuntament amb el cirurgià oncològic per assolir millors resultats oncològics i estètics.

ANATOMIA PATOLÒGICA

L'equip d'Anatomia patològica realitza l'estudi de la mostra remesa i posteriorment informa la Unitat, no només de la histologia del tumor, sinó de l'estudi immunohistoquímic i proves moleculars en els casos que calgui, per tenir així el màxim d'informació i poder personalitzar el tractament per a cada pacient en funció del subtipus molecular i altres factors de risc.

ONCOLOGIA

L'equip d'oncologia mèdica i radioteràpia participa en el procés de diagnòstic i tractament.
Estableix la pauta del tractament neoadjuvant i/o adjuvant segons les indicacions de cada pacient. Comptant amb totes les teràpies de diana utilitzades en el moment actual tals com, quimioteràpia, hormonoteràpia, immunoteràpia (anticossos monoclonals) i radioteràpia.

PSICOONCOLGIA

L'equip de psicooncologia es dedica a estudiar i intervenir en els trastorns psicosocials associats al diagnòstic i tractament del càncer.
La consulta està dirigida als pacients amb càncer i als seus familiars.

INFERMERIA

L'equip d'infermeria està present en tots els processos, des del diagnòstic fins al tractament quirúrgic, oncològic i en el seguiment dels pacients.

REHABILITACIÓ

Un cop operades les pacients, són visitades a la planta d'hospitalitzacio per tal d'iniciar els exercicis pertinents per obtenir una òptima recuperació el més aviat possible.

CONTACTA:

Gestora de Casos:

Betty  Tel. 674 501 493

GESTORA DE CASOS

És la persona encarregada de citar a les pacients a totes les proves necessàries i resoldre tota classe de dubtes relacionats amb l'episodi.

Articles relacionats