Alta hospitalaria Clínica Bofill Girona

El seu metge és qui li comunicarà la data de l’alta. 

Quan deixi la seva habitació, si us plau avisi al personal d'infermeria de la seva planta.

Cal passar per admissions a tramitar l’alta i a recollir els seus documents i tractament.

Pot deixar la seva opinió per escrit enviant un correu electrònic a:

[email protected]