Segona opinió mèdica a la Clínica Bofill

La Clínica Bofill posa a la seva disposició el servei de segona opinió mèdica a través de professionals de màxim prestigi i experiència contrastada tant a nivell nacional com internacional.

En casos de diagnòstics de patologies greus, cròniques, degeneratives o que afectin greument la qualitat de vida d’una persona és quasi imprescindible escoltar una segona opinió; en aquest sentit, la Clínica Bofill té un acord amb el centre mèdic Teknon pel que fa a Catalunya.

D’aquesta manera, el pacient disposa de:

  • La revisió i confirmació del seu diagnòstic.
  • La revisió del seu pla de tractament previst.
  • Les recomanacions o suggeriments sobre els plans dels tractaments previstos.


La Clínica Bofill posa a la seva disposició tres opcions per obtenir una segona opinió:

Opinió d’especialistes de prestigi de Girona
Presencial

Opinió d’especialistes / centres de l’àmbit de Catalunya
Presencial

Opinió d’especialistes / centres de l’àmbit dels Estats Units
Presencial
Internet

La Clínica Bofill compta amb un equip coordinador format per un doctor especialista en medicina interna, que l’assessora i l’acompanya durant tot el procés. I una secretària que l’ajudarà a recopilar i gestionar tota la documentació.


Així mateix, l’informaran del quadre mèdic de cada una de les modalitats que oferim.