2017 any del pacient a la Clínica Bofill

Durant el 2017 el Grup Clínica Bofill dedicarà tot l’any a vetllar per la millora de l’experiència dels nostres pacients, complementant-ho amb l’excel·lència dels nostres serveis mèdics.

Durant el 2017 el Grup Clínica Bofill dedicarà tot l’any a vetllar per la millora de l’experiència dels nostres pacients, complementant-ho amb l’excel·lència dels nostres serveis mèdics.

any del pacient 2017_Clínica Bofill_02
any del pacient 2017_Clínica Bofill_03
any del pacient 2017_Clínica Bofill_04
any del pacient 2017_Clínica Bofill_01

Entenem que l’experiència del pacient es personalitza amb el tracte de qualsevol professional del grup Clínica Bofill i es concreta amb qualsevol detall que cada persona pugui percebre des del moment que entra per la porta de la clínica fins que en surt.

En què consisteix?

Durant l’any tractarem de revisar els procediments assistencials més significatius des del punt de vista i com a principal actor i receptor “EL PACIENT”.

Equip de Treball

A més de comptar amb la implicació total del Comitè Directiu del Grup Clínica Bofill, s’implicarà de forma voluntària als treballadors i als representants de les diferents àrees com : Àrea quirúrgica, Hospitalització, Urgències, Atenció al Client, consultes, etc...

Planificació General

En el primer trimestre de l’any, a part de treballar en aspectes concrets, es realitzarà la planificació anual, fent constar als treballadors, actes, propostes i objectius que volem tractar.

Avaluació Final

Al final de l’any realitzarem un informe en el qual s’explicitarà tots els treballs d’anàlisi realitzats en cada situació, els objectius assolits, la implantació de millores i els resultats final d’aquestes.

Suggeriments

Envian's les teves propostes a comunicacio@clinicabofill.net per millorar la nostra atenció al pacient.