Diagnòstic auditiu neonatal

21 de juny de 2010 · Clínica Bofill

5 de cada 1.000 nadons sans presenta algun tipus de sordesa que pot comportar un dèficit en el desenvolupament sociolingüístic futur. Per aquest motius la Clínica Bofill us vol recordar que oferim aquest servei.

Per sol·licitar més informació Tel. 972 20 43 50 - Extensió 525.

O bé descarregeu-vos el fulletó informatiu.

INFORMACIÓ DIAGNÒSTIC AUDITIU NEONATAL


HIPOACÚSIA INFANTIL

 
5 de cada 1.000 nadons sans presenta algun tipus de sordesa que pot comportar un dèficit en el desenvolupament sociolingüístic futur. 
El 80% de les sordeses infantils ja són presents en el moment del naixement. 
Actualment, les noves tecnologies ens permeten identificar en el nounat possibles alteracions auditives. 
El diagnòstic precoç permet el tractament en una etapa òptima per evitar futures deficiències. 
El Ministeri de Sanitat i Consum i les comunitats autònomes (Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud) recomanen el cribratge neonatal de la hipoacúsia per a tots els nounats.


CRIBRATGE NEONATAL DE LA HIPOACÚSIA 
La prova es du a terme a la unitat de nounats, preferentment en els primers dies de vida o bé de manera diferida dins el primer mes d’edat. 
En els casos de determinació negativa, serà convenient que l’especialista ORL en faci una valoració i repetir la prova aproximadament un mes després. 
La confirmació d’otoemissions negatives en les dues proves sense justificació mèdica aparent segons l’especialista, farà recomanable la realització de potencials auditius per definir el diagnòstic. 
Els especialistes en pediatria i otorinolaringologia supervisaran en tot moment les proves i el seguiment.


OTOEMISSIONS 
Sorolls generats per l’orella interna de manera 
espontània, que s’amplifiquen i s’enregistren 
mitjançant una sonda i un receptor.


PROVA: 
OBJECTIVA: mesura estandarditzada. 
RÀPIDA: 2-3 minuts per orella. 
INNÒCUA: es fa mentre el nadó dorm