El Dr. Josep Vilaplana, metge anestesiòleg a la Clínica Bofill, dirigirà el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

27 de juliol de 2016 · Clínica Bofill

NOTÍCIA DEL DIARI DE GIRONA

El president del Col·legi de Metges de Girona dirigirà el Consell català

El doctor Josep Vilaplana s'encarregarà del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya durant el proper mandat, que durarà dos anys

GIRONA | DDG Tal i com preveuen els estatuts del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), es va precedir a la renovació del ple de la corporació, un fet que es produeix cada dos anys.

A partir de la reunió del Consell, que va tenir lloc la setmana passada, el Dr. Josep Vilaplana, actual president del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) va assumir la presidència del Consell per als propers dos anys en substitució del Dr. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB).

La renovació del Consell també va implicar que el Dr. Fernando Vizcarro, l'actual president del Col·legi de Metges de Tarragona (COMT), passi a ocupar el càrrec de la vicepresidència de la corporació.

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CMC) és la corporació que agrupa els quatre col·legis de metges catalans (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), el qual coordina la seva actuació i representa la professió davant les institucions sanitàries. El canvi en la presidència del Consell serà notificada al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Des del 2014
El Dr. Josep Vilaplana és metge anestesiòleg a l'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, Vilaplana és especialista en Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor per l'Hospital Universitari de Bellvitge. Actualment es dedica al tractament del dolor a la Unitat del Dolor de l'hospital Josep Trueta.

El Dr. Vilaplana presideix el COMG d'ençà que va guanyar les eleccions col·legials del mes de juny de 2014. El COMG és una institució fundada fa gairebé 120 anys i que aplega 2.700 metges.