Implantologia dental: la importància de les Fèrules Quirúrgiques

22 de febrer de 2024 ·Dr. Danés Serra, Edgar

El món de l'odontologia avança constantment, i la planificació precisa dels tractaments és fonamental per a assegurar resultats exitosos. En aquest sentit, la utilització de fèrules quirúrgiques s'ha convertit en un mètode clau en la implantologia dental moderna. Aquestes fèrules, dissenyades digitalment i fabricades amb tecnologia punta, ofereixen una guia precisa per a la col·locació d'implants dentals, minimitzant la invasió i maximitzant la seguretat del procediment.


Què és una fèrula quirúrgica?

Una fèrula quirúrgica, també coneguda com a fèrula guiada, és un dispositiu acrílic dissenyat per ordinador que s'utilitza en procediments d'implantologia dental. La seva creació requereix l'ús de tecnologies avançades com CBCT (tomografia computada de feix cònic), així com mesures en guix i fotografies de la zona a tractar. Aquestes dades s'introdueixen en un programari especialitzat que proporciona indicacions precises sobre la posició i angulació òptimes per a la col·locació dels implants, tenint en compte l'anatomia del pacient i els requisits protètics.

La part protètica del tractament és fonamental en la planificació de la col·locació dels implants, ja que el disseny de la pròtesi dental influeix directament en la posició i angulació d'aquests. Per a garantir un ajust perfecte, es realitzen models de guix de la boca del pacient i assajos amb encerat diagnòstic, assegurant que tot estigui alineat abans de fabricar les fèrules definitives.

Avantatges de les fèrules quirúrgiques en la implantologia dental:

  1. Reducció del temps quirúrgic: Gràcies a la precisió de les fèrules, es pot reduir a la meitat el temps necessari per al procediment.
  2. Postoperatori pràcticament indolor: La mínima invasió de la tècnica i la reducció del trauma tissular contribueixen a un procés de recuperació més còmode per al pacient.
  3. Minimització del risc de complicacions: En proporcionar una guia precisa per a la perforació òssia, es redueix significativament el risc d'infeccions o inflamacions postoperatòries.
  4. Major predictibilitat i èxit del tractament: La planificació detallada permet preveure i abordar qualsevol problema potencial abans de la cirurgia, garantint resultats predictibles i reeixits.
  5. Millor posicionament dels implants: Les fèrules quirúrgiques permeten una col·locació precisa dels implants, assegurant una distribució òptima de les càrregues i facilitant la posterior rehabilitació protètica.

Tipus de fèrules

Existeixen dos tipus principals de fèrules quirúrgiques, cadascuna adaptada a diferents situacions clíniques:

  • Fèrules Mucosoportades / Osteosoportades: Es recolzen directament sobre la geniva del pacient i es fixen en punts estratègics del maxil·lar per a garantir estabilitat durant la cirurgia.
  • Fèrules Dentosoportades: Es recolzen en les dents naturals del pacient i s'utilitzen en casos on es conserven algunes peces dentals.

En resum, les fèrules quirúrgiques representen una eina inavaluable en la implantologia dental moderna, permetent una intervenció mínimament invasiva i altament precisa. Gràcies al seu ús, els odontòlegs poden realitzar tractaments amb major seguretat i eficàcia, establint així les bases per a una òptima rehabilitació protètica i l'èxit a llarg termini dels implants dentals.