Densitometria

La unitat de Diagnòstic per la Imatge de Clínica Bofill disposa d’aparell per a la realització de densitometria òssia d’alta resolució com a suport a la resta de tècniques d’estudi de patologies del esquelet humà.

Densitometria és el nom que rep una tècnica per la qual es pot determinar la densitat d'una substància, d'un cos o fins i tot de parts del cos humà, com ocorre en la densitometria òssia. El procediment més habitual es basa en la proporció de llum que deixa passar i reté una determinada massa.