Implantologia

És la disciplina que es dedica a reposar les peces dentals perdudes mitjançant un implant de titani, que substitueix l'arrel natural de les dents. És l'estructura protètica més semblant a la funcionalitat dental per resistir grans forces i càrregues de masticació sobre ell. S'inclou:

  • Càrrega immediata, tècnica innovadora que ens permet col·locar les dents de la pròtesi sobre implants el mateix dia en el qual es realitza la cirurgia.
  • Fèrula quirúrgica. És un instrument, creat i planificat prèviament a la intervenció, que s'utilitza per guiar al professional durant la col·locació i orientació dels implants. Ens permet dur a terme una cirurgia mínimament invasiva i control del dolor postoperatori.

Especialistes

Especialitats relacionades