Medicina general

Com a especialitat de consulta per al seguiment mèdic generalista amb capacitat de resoldre pràcticament el 90% dels problemes de salut a aquest nivell i derivant a altres nivells del sistema els problemes que per la seva complexitat o requeriments tecnològics necessiten altres recursos. Així mateix els nostres especialistes s’ocupen de les revisions i valoració de pre-operatoris, la Medicina General continua formant part de la primera línea d’atenció mèdica del nostre centre.