El Dr. Joaquín Serena Leal, neuròleg de la Clínica Bofill, premiat per la seva labor científica al camp de la Neurologia per la Sociedad Española de Neurología (SEN).

17 de maig de 2016 · Clínica Bofill

Aquest premi representa el reconeixement de la Sociedad Española de Neurología i dels neuròlegs espanyols a aquells que han contribuït decididament al desenvolupament de la informació científica o a la promoció social de les malalties neurològiques.

En aquesta edició el Dr. Joaquín Serena, ha sigut premiat pel seu treball científic en l’àmbit de l’Ictus.

Atorgats per la Junta Directiva com a proposta del Grup d'Estudi de Malalties Cerebrovasculares i dels socis de la SEN, han concedit el premis de Modalitat Científica al Dr. Joaquín Serena Lleial, pel seu el seu treball constant dins del Grup d'Estudi de Malalties Cerebrovasculares de la SEN, la seva labor de coordinació del RENISEN i per les seves aportacions a l'estudi CODICIA.

Llegir-ho a la premsa:

LA VANGUARDIA

DIARI DE GIRONA

SOCIEDAD ESPAÑOLA NEUROLOGÍA

GENERALITAT