Suposada estafa en el tractament dels acúfens

2 de juny de 2023 ·Clínica Bofill


A partir de la carta publicada pel president de la SEORLCCC, la Clínica Bofill vol informar els seus pacients sobre una qüestió d'interès i preocupació relativa a una suposada estafa en el camp dels acúfens. 

Ens adrecem als nostres pacients per assegurar-los que la nostra prioritat sempre ha estat i serà el seu benestar i salut auditiva. En aquest sentit, volem alertar sobre les pràctiques enganyoses i les afirmacions falses que s'han difós en relació amb la suposada cura dels acúfens.

El Dr. Gonzalo Martinez-Monche i Ototech ha afirmat, a través de campanyes publicitàries, que poden curar els acúfens en un percentatge considerable de pacients i regenerar les cèl·lules sensorials de l'oïda interna. No obstant això, és important destacar que els acúfens són un símptoma de diverses patologies, i el seu maneig i tractament són específics per a cada cas particular. No existeix cap mètode amb evidència científica demostrada que pugui curar o millorar els acúfens de manera generalitzada.

A més, s'ha destacat que aquest tractament també pot millorar les pèrdues auditives i els problemes de vertigen en pacients. Cal assenyalar que les cèl·lules sensorials de l'oïda interna no es poden regenerar en l'estat actual de la ciència mèdica. Si bé hi ha investigacions en curs per a desenvolupar teràpies alternatives, cap d'elles ha demostrat experimentalment la capacitat de regenerar les cèl·lules sensorials de l'oïda interna en éssers humans.

És important que els pacients siguin conscients que les promeses de curació total o millora significativa dels acúfens amb aquest tractament són infundades i no estan fonamentades en evidències científiques sòlides. L'ús de testimonis i estudis ficticis per donar credibilitat a aquestes afirmacions només genera falses expectatives i engany a les persones que busquen ajuda per als seus acúfens.

Com a clínica compromesa amb l'ètica mèdica i el benestar dels nostres pacients, volem expressar el nostre malestar i preocupació davant d'aquesta estafa que explota la fragilitat de les persones que pateixen acúfens. És important posar en relleu que les noves teràpies en medicina han de ser sotmeses a una investigació rigorosa i a la validació de resultats abans de ser considerades com a tractaments efectius.

Per a més informació i orientació sobre el maneig dels acúfens, animem els nostres pacients a buscar assessorament i tractament amb professionals mèdics qualificats i amb una sòlida formació en otorinolaringologia. La nostra clínica està compromesa a oferir l'atenció adequada i basada en l'evidència per ajudar-vos a gestionar els vostres acúfens i millorar la vostra qualitat de vida.

La vostra confiança és el més important per a nosaltres i continuarem treballant per oferir-vos els millors serveis i tractaments en l'àmbit de l'otorinolaringologia.