Anàlisis clíniques

El laboratori   ROQUETA - ESTEVE - RIMBAU cobreix les necessitats de Clínica Bofill donant una assistència global que inclou anàlisis d’urgència, anàlisis de rutina i especials.

ROQUETA - ESTEVE – RIMBAU té com a objectiu oferir a tots els facultatius el millor servei, aportant la seva experiència com a laboratori d’anàlisis clíniques en les vessants hospitalària, ambulatòria i d’analítica d’urgència basant-se en sistemes de qualitat ISO.

En l’actualitat és l’únic laboratori privat gironí que disposa de la certificació UNE-EN-ISO 9001: 2000.


SERVEIS ROQUETA-ESTEVE-RIMBAU

 • Servei les 24 hores els 365 dies a l’any.
 • Rapidesa en el lliurament de resultat, si és necessari lliurament amb el temps mínim que requereix la tècnica.
 • Peticionaris específics.
 • Presència d’un facultatiu per agilitar consultes directes i donar atenció personalitzada. Nova Línia d’Atenció Mèdica: 972 20 19 79.
 • Accés a resultats analítics via web.
 • Connexió global i integral  en línia bidireccional a tots els instruments i equips a l’ordinador central,  programari que garanteix confidencialitat  amb contrasenyes  d’accés restringit.
 • Connexió directa en temps real entre tots els seus centres i amb General-Lab.
 • Validació de dades, resultats i procediments.
 • Política de qualitat segons les normes UNE-EN-ISO 9001:2000.
 • Garantia única d’absència d’errors en la identificació positiva de mostres i peticions.
 • Total traçabilitat de mostres i peticions.
 • Informe de resultats amb:
  • Resultats en unitats SI i convencionals
  • Data d’edició d’informes
  •  Valors de referència estratificats per edats, sexe i diferents categories fisiològiques 
  • Valors d’alarma
  • Identificació dels responsables de validació
  • Informes acumulatius

www.labrer.cat