Anàlisis clíniques

El laboratori   SYNLAB Diagnósticos Globales S.A.U cobreix les necessitats de Clínica Bofill donant una assistència global que inclou anàlisis d’urgència, anàlisis de rutina i especials.

SYNLAB Diagnósticos Globales S.A.U té com a objectiu oferir a tots els facultatius el millor servei, aportant la seva experiència com a laboratori d’anàlisis clíniques en les vessants hospitalària, ambulatòria i d’analítica d’urgència basant-se en sistemes de qualitat ISO.

En l’actualitat és l’únic laboratori privat gironí que disposa de la certificació UNE-EN-ISO 9001: 2000.

SERVEIS  LABORATORI SYNLAB CLINICA BOFILL

 • Servei d'urgències les 24 hores els 365 dies a l’any.
 • Horari d'atenció al públic i extraccions de dilluns a divendres 7.30h a 19h i els dissabtes de 8 a 13h.
 • Rapidesa en el lliurament de resultat, si és necessari lliurament amb el temps mínim que requereix la tècnica.
 • Peticionaris específics.
 • Presència d’un facultatiu per agilitar consultes directes i donar atenció personalitzada. 
 • Accés a resultats analítics via web.
 • Connexió global i integral  en línia bidireccional a tots els instruments i equips a l’ordinador central,  programari que garanteix confidencialitat  amb contrasenyes  d’accés restringit.
 • Connexió directa en temps real entre tots els seus centres.
 • Validació de dades, resultats i procediments.
 • Política de qualitat segons les normes UNE-EN-ISO 9001:2000.
 • Garantia única d’absència d’errors en la identificació positiva de mostres i peticions.
 • Total traçabilitat de mostres i peticions.
 • Informe de resultats amb:
  • Resultats en unitats SI i convencionals
  • Data d’edició d’informes
  •  Valors de referència estratificats per edats, sexe i diferents categories fisiològiques 
  • Valors d’alarma
  • Identificació dels responsables de validació
  • Informes acumulatius

Més informació: https://synlab.es/

Demanar cita: https://laboratori.clinicabofill.net/

Botiga de salut online: https://tiendadesalud.synlab.es/es/