Anatomia patològica

L'anatomia patològica és un dels pilars fonamentals de la medicina i una disciplina bàsica imprescindible per a metges ja que interpreta els símptomes de les distintes malalties o alteracions que es troben en l'exploració dels pacients i exigeix el coneixement de tot l'espectre de lesions que es presenten en cada un dels teixits o òrgans i també de l'estudi dels canvis morfològics de les malalties.

L'anatomia patològica general s'ocupa de l'estudi dels fonaments i del desenvolupament dels processos de respostes patològiques bàsiques, que van des de l'adaptació cel·lular a les modificacions de l'entorn, les lesions i la mort cel·lular, les seves causes i les seves conseqüències, els trastorns del creixement de les cèl·lules, dels teixits i dels òrgans, així com les respostes de l'individu a les diverses lesions causades per agents externs i interns i dels mecanismes de reparació d'aqueixes lesions.

A la clínica Bofill comptem amb un centre especialitzat en anatomia patològica per tal que el pacient compti amb un diagnòstic de manera ràpida, eficient, i com no, absolutament integrat.

Articles relacionats