Fisioteràpia

La Fisioteràpia és la professió sanitària que té com a objectiu prevenir, tractar i reeducar el moviment funcional, considerat fonamental per un estat de salut òptim, en un entorn bio-psico-social. Explora i valora les alteracions de la salut en el moviment, planifica, promou i reavalua el tractament mitjançant procediments manuals i instrumentals.

sala de rehabilitació fisioteràpia_Clínica Bofill
Detall mà tractament fisioteràpia_Clínica Bofill

Articles relacionats