Nutrició

Encapçalada per experts nutricionistes, aquesta àrea clínica presta assistència als nostres clients en tots els àmbits de la alimentació, des de la pediàtrica fins a la gerontològica. A diari la nutricionista del centre passa habitació per habitació per explicar les necessitats alimentàries de cada pacient tenint en compte la seva patologia i li ofereix diverses possibilitats de menú.

LA CIÈNCIA DE LA NUTRICIÓ

Les ciències de la nutrició estudien la nutrició en si, el procés biològic en què els organismes assimilen i utilitzen els aliments i els líquids per al funcionament, el creixement i el manteniment de les funcions normals.

Encara que alimentació i nutrició s'utilitzen sovint com a sinònims, són termes diferents ja que:

La nutrició fa referència als nutrients que componen els aliments i comprèn un conjunt de fenòmens involuntaris que succeeixen després de la ingestió dels aliments, és a dir, l'absorció o pas a la sang des del tub digestiu dels seus components o nutrients, i la seva assimilació en les cèl·lules de l'organisme.

L'alimentació comprèn un conjunt d'actes voluntaris i conscients que van dirigits a l'elecció, preparació i ingestió dels aliments, fenòmens molt relacionats amb el medi sociocultural i econòmic (medi ambient) i determinen almenys en gran part, els hàbits dietètics i estils de vida.

Els requeriments d'energia a través de la ingestió en les proporcions adequades de nutrients energètics com els hidrats de carboni i greixos. Aquests requeriments energètics estan relacionats amb la activitat física i la despesa energètica de cada persona.