El Dr. Ramon Vilallonga ha realitzat amb èxit la primera intervenció amb cirurgia robòtica amb la tècnica anomenada SADI

16 d’abril de 2014 · Clínica Bofill


Barcelona, 16 d’abril de 2013.  La Unitat de Cirurgia Endocrina, Bariàtrica i Metabòlica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha realitzat amb èxit les dues primeres intervencions amb cirurgia robòtica amb una tècnica novedosa, anomenada SADI (Single Anastomosis Duodeno–Ileal Bypass), que proporciona una major pèrdua de pes als pacients amb obesitat mòrbida que ja s’han sotmès a una intervenció per perdre pes (gastrectomia vertical), però que no han aconseguit els resultats esperats. Aquesta tècnica, que va néixer a l’Hospital Clínico de Madrid, però que és la primera vegada que s’aplica amb cirurgia robòtica a nivell mundial, permet una major precisió i una millora dels resultats, així com de la seguretat pels pacients. Per exemple, els dos primers pacients intervinguts amb aquesta tècnica van marxar a casa als dos dies de la intervenció sense cap mena de complicació.

En els pacients amb obesitat mòrbida on la pèrdua de pes ha estat insuficient, es realitza un bypass a nivell del duodè per tal que al pacient li quedin 250 cm de budell prim útil per l’absorció dels aliments. Amb aquesta tècnica, s’afavoreix que l’aliment passi més ràpidament de l’intestí prim al colon, evitant una absorció excessiva dels aliments per afavorir la pèrdua de pes. Aquesta unió entre el budell prim i el duodè es fa de manera completament manual amb l’ajuda del robot que facilita el gest quirúrgic.

Tot i que actualment existeixen altres tècniques quirúrgiques com a primera línia de tractament per a aquests pacients, l’equip responsable d’aquestes intervencions, liderat pel Dr. José Manuel Fort i el Dr. Ramon Vilallonga i el, ha dipositat moltes esperances en aquesta tècnica així com en la tecnologia robòtica ja que pot ser de gran utilitat per a facilitar intervencions més complexes en pacients que pateixen encara problemes d’obesitat greu.

“L’ús de la cirurgia robòtica en el context de la cirurgia bariàtrica resta controvertit però facilita el gestos amb una major precisió, major fiabilitat dels resultats. Alguns estudis apunten que en intervencions quirúrgiques més complexes com es el bypass tipus SADI, la tecnologia robòtica podria millorar els resultats quirúrgics en el postoperatori disminuint les possibles complicacions atribuïbles a una cirurgia tècnicament més complexa; reduint com ara l’estància hospitalària, el nombre global de complicacions greus per exemple”, assegura el Dr. Ramon Vilallonga.

L’Hospital Vall Hebron ha estat i segueix sent el centre de referència en cirurgia robòtica de l’obesitat i, a més, el 2012 va ser el primer de l’Estat espanyol on es van intervenir ja els primers pacients adolescents amb obesitat mòrbida.

El Dr. Vilallonga és també cirurgià general i lidera la cirurgia endocrina, bariàtrica i metabòlia de la unitat de sobrepès i obesitat de la