Podologia

La podologia és una branca de la medicina que té per objecte l'estudi, diagnòstic i tractament de les malalties i alteracions que afecten el peu.


El podòleg o podòloga és l’especialista mèdic encarregat de diagnositcar, prevenir i tractar les afeccions dels peus, ja siguin dolències òssies o mecàniques, de la pell, les ungles, o altres afeccions que se’n puguin derivar.

La podologia engloba els aspectes següents:

  • Promoure la salut integral.
  • Prevenir afeccions i deformitats del peu.
  • Resoldre mitjançant tècniques diagnòstiques i tractaments adequats.

Articles relacionats