Càncer d'ovari

7 de maig de 2021 · Dra. Tudela Santos, Sandra

Dra. Sandra Tudela, especialista en Ginecologia i Obstetrícia de la Clínica Bofill
Dra. Sandra Tudela, especialista en Ginecologia i Obstetrícia de la Clínica Bofill

El càncer d'ovari és la sisena neoplàsia més freqüent en les dones a tot el món, amb uns 240.000 nous casos a l'any, més freqüent a països desenvolupats. Representant entre el 5-8% de tots els tumors femenins.


Al nostre país es diagnostiquen aproximadament uns 3548 casos a l'any, dels quals, uns 452 a l'any a Catalunya. Les edats més freqüents són entre els 45-78 anys, tot i que alguns casos poden aparèixer abans dels 30 anys.

El càncer d'ovari és la neoplàsia ginecològica amb la taxa de mortalitat més elevada i la principal causa de la seva mortalitat és el diagnòstic en estadis avançats.
S'han estudiat determinats factors de risc, com no tenir fills o la teràpia hormonal substitutiva. Així com factors protectors, entre ells, tenir fills, alletament matern i l'ús dels anticonceptius hormonals.

Malauradament no s'ha demostrat cap estratègia poblacional eficaç en el seu diagnòstic precoç o prevenció. Només en els casos amb factors hereditaris clars, un 5-10%, com les dones portadores del gen BRCA1-2, poden aplicar-se controls específics.

Els símptomes poden ser inexistents en els estadis inicials, de presentar-ne són diversos i inespecífics, com malestar abdominal, augment del perímetre abdominal, restrenyiment. Fàcilment atribuïbles a qualsevol altra patologia.

Donat que és una malaltia greu, sense símptomes fàcilment identificables, la conscienciació i la visibilitat sobre el càncer d'ovari són molt importants.
La investigació en la malaltia, nous tractaments i aconseguir estratègies de diagnòstic precoç eficaces i fiables són els grans reptes pendents.