El càncer de mama en homes: cas clínic

23 de març de 2024 ·Clínica Bofill


El càncer de mama és una malaltia que s'associa majoritàriament a les dones. Tanmateix, un fet menys conegut és que aquesta patologia també pot impactar els homes, encara que en un percentatge significativament menor, representant menys de l'1% dels càncers diagnosticats. El càncer de mama masculí presenta reptes únics tant en el seu diagnòstic com en el tractament.

Un article publicat per la Dra. Verónica Márquez, ginecòloga i especialista en la Unitat de Patologia Mamària de la Clínica Bofill, se centra en un cas clínic de carcinoma apocrí triple negatiu. En homes, aquesta malaltia sovint es diagnostica tard per la baixa incidència i l'absència de símptomes inicials; aquesta realitat subratlla la importància de la detecció precoç.

Us deixem amb l'article perquè el pugueu llegir.