Fertilitat Femenina. Hormona antimülleriana: És realment útil?

20 d’octubre de 2023 ·Dra. Tudela Santos, Sandra

Moltes dones joves ens hem preguntat alguna vegada: 

Seré fèrtil? Podré tenir fills en un futur? Haig d'afanyar-me?


El retard en l'edat de la maternitat és un fet evident que no escapa als ulls de ningú. Segons l'INE, (Institut Nacional d'estadística), en 2021 l'edat mitjana a tenir al seu primer fill al nostre país va ser els 31.56 anys, enfront dels 25 anys l'any 1980 i els 29 en l'anys 2000.

L'edat de la dona, i també la de l'home, encara que amb menys pes, és un factor molt determinant per a la fertilitat, concretament per a la quantitat i la qualitat dels ovòcits. Als 25 anys, tenim fins a un 25% de probabilitats cada mes de concebre un embaràs espontani, mentre que als 40 aquesta probabilitat descendeix a un 5%.

En els últims anys són diverses les clíniques que anuncien la possibilitat de mesurar la fertilitat de les dones amb una simple analítica de sang, i recomanen a totes les dones mesurar així la seva fertilitat. Aquesta determinació es fa a través del mesurament en sang de l'Hormona antimülleriana, també identificada com HAM o AMH. Però és realment útil? És recomanable oferir a totes les dones aquesta anàlisi?

Perquè, la veritat, és que NO. La utilitat mèdica de la HAM és mesurar la resposta ovàrica de les dones amb problemes de fertilitat als tractaments de reproducció assistida. És útil per al diagnòstic de baixa reserva ovàrica en dones que no es queden embarassades de manera espontània. Pot ajudar a prendre decisions mèdiques en dones amb diferents malalties ginecològiques que han de ser sotmeses a cirurgia com per exemple en l'endometriosi.

Però el seu ús indiscriminat en dones joves sense cap problema de fertilitat no és útil. La HAM no mesura la QUALITAT dels ovòcits, per tant, una dona de 39 anys, fins i tot amb un valor normal podem tenir davant una pacient estèril, o amb una AMH molt disminuïda en una pacient de 25 anys i una alta qualitat d'ovòcits, un fals diagnòstic d'infertilitat.

Pot generar angoixa innecessària si no es valora el resultat amb un especialista, podent portar a tractaments mèdics innecessaris.

A més, la seva determinació no prediu el futur, és un reflex de reserva ovàrica en el moment, de res serveix una AMH normal als 29 anys si posposem la maternitat als 40.

Si realment ens preocupa el gran augment de problemes de reproducció derivats del retard en l'edat de la maternitat, s'hauria d'apostar per polítiques informatives, que totes les dones coneguin com evoluciona al llarg dels anys la nostra reserva ovàrica i prenguem les nostres pròpies decisions sobre aquest tema, amb tota la informació, veraç i científica.

Apostar per polítiques de conciliació familiar i laboral, seria també de gran ajuda encara que una utopia.